گروه آموزشی تاریخ تطبیقی و تحلیلی هنر اسلامی

دکتر داوود رنجبران : مدیر گروه

مرتبه علمی : دانشیار

پست الکترونیک : ranjbaran@art.ac.ir

رزومه

 

«اعضای هیات علمی»

 

۱- دکتر ایرج داداشی

پست الکترونیک: dadashi@art.ac.ir

رزومه