گزارش نشست هنر اجتماعی

۰۹ دی ۱۳۹۸ | ۰۹:۳۹ کد : ۳۲۱۰ اخبار
تعداد بازدید:۷۴

نشست هنر اجتماعی:
نشست هنر اجتماعی با همکاری انجمن علمی پژوهش هنر، دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر، انجمن علمی فلسفه هنر و انجمن جامعه شناسی ایران در دانشگاه هنر برگزار شد. 
این نشست که با محوریت موضوع هنر اجتماعی در دپارتمان پژوهش هنر دانشگاه هنر برنامه ریزی شده بود و برای تحلیل بررسی این موضوع  از اساتید به نام حوزه علوم اجتماعی، انسان شناسی، جامعه شناسی هنر، تاریخ هنر و سینما دعوت به عمل آمد. در ابتدای  این جلسه دکتر ناصر فکوهی استاد انسان شناسی و فرهنگ درباره رسالت اجتماعی هنر و هنرمند به سخنرانی پرداختند. ایشان در بحث خود با تاکید بر تعلق هنر به هنرمند، مسئولیت اولیه هنرمند را در صداقت با خویشتن و تعهد او به سیستم اجتماعی که در آن زندگی می‌کند دانستند. دکتر فکوهی در ادامه از طریق تعریف هنر بر مبنای حسی بودن و شکل گیری یک جامعه حسی به واکاوی مفهوم رسالت هنر در اجتماع پرداختند. ایشان در انتها با تاکید بر متناقض بودن گزاره‌ی «هنر در خدمت جامعه»، هنر را متعلق به هنرمند دانست. لازم به ذکر است که کتاب هنر اجتماعی توسط انتشارات دانشگاه هنر و انتشارات کتاب آبان به تازگی منتشر شده است. 
در سخنرانی دوم دکتر کامبیز موسوی اقدم عضو هیئت علمی گروه تجسمی دانشگاه هنر به معرفی و نقد کتاب «هنر اجتماعی» نوشته دکتر محمدرضا مریدی پرداخت. دکتر موسوی اقدم در نقد این کتاب آن را یک باز اندیشی در هنر معاصر ایران دانست و با بیان تفاوت میان تاریخ نگاران اجتماعی هنر مانند آرنولد هاوزر و تی.جی.کلارک فصول مختلف این کتاب را تحلیل و بررسی کردند. ایشان شرح دادند که در بخشی از کتاب به مفهوم هنر اجتماعی پرداخته شده و به موضوعاتی چون تصویر فقر، جنگ و موقعیت فرودستان در هنر ایران مورد بحث قرار گرفته است؛ در بخش های دیگر به مسائل اجتماعی  هنر، همچون نهادهای هنر ایران و بازنمایی زندگی روزمره در هنر معاصر ایران پرداخته است.  
در سخنرانی سوم دکتر سارا شریعتی عضو هیئت علمی گروه علوم اجتماعی دانشگاه تهران به تحلیل و بررسی مفهوم هنراجتماعی پرداختند. دکتر شریعتی با بررسی سیر تاریخی مفهوم هنراجتماعی از قرن 19 تا کنون به ابعاد گسترده معنایی آن اشاره نمودند و در ادامه بیان کردند آرمان هنر اجتماعی را باید در هنر برای جامعه، درآمیختن آن با زیست و مداخلات آن در پرونده‌های اجتماعی جستجو کرد. همچنین ظهور مفهوم هنر اجتماعی را با تولد علوم اجتماعی مقارن دانستند. از طرفی با تاکید بر کنار نهادن تلقی‌های قدیمی از این مفهوم، هر فراخوان به امر اجتماعی را یک فراخوان نوآورانه و ضروری دانستند. در ادامه دکتر شریعتی روابط اجتماعی را اصل بوجود آورنده‌ی جامعه دانسته و یکی از بحران‌های حال حاضر را بحران در روابط درون جامعه و همبستگی میان مردم بیان کردند. لذا هنر اجتماعی را از این منظر یک امر نوین دانستند که به بازتولید روابط جدید در درون جامعه می‌انجامد. 
در سخنرانی چهارم دکتر محمد رضا مریدی عضو هیئت علمی گروه پژوهش هنر دانشگاه هنر برداشت از هنر اجتماعی به عنوان یک هنر با موضوعات سیاسی را تقلیل گرایانه دانست، با این حال بر ابعاد انتقادی هنر اجتماعی تاکید کرد. ایشان بیان نمودند که هنر اجتماعی نظام نشانه‌های ایدئولوژیک را به چالش می‌کشد و با نقد نظم نمایشی قدرت، به کسانی می پردازد که از دایره نظم مسلط سیاسی خارج مانده اند، همچون فرودستان و تهی دستان. ایشان در ادامه به این پرسش پرداختند که: «هنر اجتماعی چیست؟» و نظریات جامعه شناسان درباره هنر را مرور کردند.
در سخنرانی پنجم خانم اعظم راودراد، عضو هیات علمی دانشگاه تهران، با موضوع سینمای اجتماعی به سخنرانی پرداختند. ایشان بیان کردند که هنر اساساً یک امر اجتماعی است و در ادامه سخنان خود با نقل جملاتی از اندیشمندان این حوزه به بررسی موضوع سینمای اجتماعی پرداختند. 
همچنین دکتر ایرج داداشی، دکتر مسعود علیا، دکتر امیر مازیار و دکتر بهنام کامرانی از اعضای هیئت علمی دانشگاه هنر در این نشست حضور داشتند. 
این نشست توسط دانشکده علوم نظری و مطالعات عالی هنر و همکاری انجمن علمی پژوهش هنر، انجمن علمی فلسفه هنر و انجمن جامعه شناسی ایران در محل پردیس باغ ملی برگزار کردید. علاقه مندان برای دریافت فایل صوتی نشست می‌توانند به انجمن علمی پژوهش هنر مراجعه نمایند. 

تهیه و تنظیم گزارش 
سپهر دانش اشراقی